آب سردکن های بارانداز بازارچه مرزی تعمیر و راه اندازی شدن دکتر  سید کریم سعیدی شهردار بستان با اعلام این خبر گفت این شهرداری در جهت رفاه حال کارگران بارانداز بازارچه رزی چذابه  اقدام به تعمیر و نصب آب سردکن ها نموده است وی اضافه کردند با بهره برداری از این آب سرکن ها کارگران بارانداز از آب آشامیدنی سالم و سرد استفاده خواهند کرد

۲۰۱۵۰۷۰۶۰۱۰۷۰۲ ۲۰۱۵۰۷۰۶۰۱۰۶۴۹ ۲۰۱۵۰۷۰۶۰۱۰۶۵۰