به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان

دکتر سید کریم سعیدی در گفت و گو با روابط عمومی این شهرداری گفت: این پرچمها در پارک مرکزی جنب خیابان بخشداری و همچنین ورودی شهر  نصب شده است. وی هدف از نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران را تجلیل و قدردانی از مردم شهید پرور بستان و زنده نگه داشتن انقلاب اسلامی ، آرمانهای دینی و اسلامی  عنوان کرد

IMG_3870 IMG_3843 IMG_3845 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3869