به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری بستان

 شهردار بستان در ادامه نهضت آسفالت گفت: عملیات روکش و اجرای آسفالت کلیه معابر یکی از الویت های نیاز شهری برای  تامین رفاه حال شهروندان است  که در همین راستا آسفالت خیابانهای شهر بستان با شتاب ادامه دارد.

دکتر سید کریم سعیدی اظهار داشت:آسفالت مناسب معابر و خیابانهای شهریکی از خواسته های بحق شهروندان از شهرداری است و یکی از مهمترین ویژگیهای یک شهر زیبا وضعیت آسفالت خیابانها و معابر شهری است و تاثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه هر رهگذر دارد.

دکتر سید کریم سعدی  تصریح کرد تاکنون عملیات بهسازی و اسفالت ۲۰ خیابان اصلی و فرعی در سطح شهر بستان در مناطق (مسکن مهر ، شماریه ، عیله ، منازل پشت بخشداری )به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است دکتر سید کریم سعیدی افزود برای بهسازی و اسفالت این تعداد خیابانها که بیش از ۴ کیلومتر مربع طول دارند مبلغ ۱۴ میلیارد و یکصد میلیون ریال از اعتبارات داخلی و عمرانی هزینه شده است

IMG_3814 IMG_3821 IMG_3885 IMG_3891 IMG_3892 IMG_3893 IMG_3897 IMG_3913 IMG_3914 IMG_3917 IMG_3786 IMG_3789 IMG_3792 IMG_3806 IMG_3810۲۰۱۵۰۷۱۶۲۱۱۲۰۱۵۰۷۱۶۲۰۹