به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان

با حضور سردار باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح محل تدفین واحداث یادمان  شهدای گمنام در شهر بستان جانمایی شد.

پیش از ظهر امروز با حضور سردار باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح قطعه زمین واقع در پارک مرکزی (مقابل نیروی انتظامی)شهر به عنوان محل تدفین شهدای گمنام و احداث یادمان این شهدا جانمایی شد

سردار باقر زاده که پیش از ظهر امروز به همین منظور در شهر بستان حضور یافتند که مورد استقبال بخشدار بستان جناب آقای عبیات مقدس پور و شهردار بستان جناب آقای دکتر سید کریم سعیدی قرار گرفت و  در جهت جانمایی محلی برای احداث این یادمان از پارکهای شهر بازدید کرد و محل مورد شاره فوق به عنوان محل احداث یادمان شهدای گمنام قرار گرفت

دکتر سید کریم سعیدی شهرداری بستان با ارائه توضیحاتی در خصوص محل جانمایی در گفتگوی خود  با سردار باقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای آمادگی این شهرداری در جهت احداث این یادمان اعلام کردند و از کلیه دستگاه های ذیربط درخواست همکاری و مساعدت در این مهم شدند

IMG_8389 IMG_8390 IMG_8393 IMG_8398 IMG_8399 IMG_8401 IMG_8400 IMG_8402 IMG_8403 IMG_8406 IMG_8413 IMG_8417