دکتر سید کریم سعدی شهردار بستان گفت به منظور فراهم کرد زمینه های لازم جهت آغاز سال تحصیلی جدید این شهرداری اقدامات خوبی در سطح شهر بستان انجام داده است 

دکتر سید کریم سعیدی  از آمادگی کامل شهر بستان  برای استقبال از مهر خبرداد

وی همچنین افزود از جمله اقدامات این شهرداری در آستانه سال تحصیلی جدید  رنگ‌آمیزی جداول، خط کشی  عابر پیاده در جلوی درب مدارس ، رنگ آمیزی درب مدارس ، شستشوی حیاط مدارس و همچنین تعمیر و    راه اندازی مجدد آب سردکن ها ، نظافت و پاکیزگی محیط اطراف مدارس می باشد

۱ ۲ ۳ ۴ w 005 w 007 w 009 w 010 w 016 w 022 w 026 w 027