به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان عملیات اجرایی آماده سازی و زیر سازی خیابانهای مسکن مهر بستان آغاز گردید

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با اعلام این مطلب گفت با توجه به وضعیت نامناسب خیابانهای مسکن مهر بستان که بر اثر بارندگی های اخیر به وجود آماده است این شهرداری در راستای رفاه حال ساکنین عزیز این منطقه اقدام به انجام عملیات آماده سازی ، زیر سازی و همچنین شن ریزی و جدول گذاری این خیابانهای نموده است

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان افزود عملیات اجرایی آماده سازی خیابانهای کوی مسکن مهر بستان تا مرحله شن ریزی و جدول گذاری خواهد رسید و در صورت  تخصیص و تامین اعتبار مورد نیاز عملیات آسفالت آنها انجام خواهد شد

شهردار بستان یادآور شد که در سال گذشته عملیات آسفالت ریزی خیابان اصلی منطقه مسکن مهر بستان با هزینه  سه میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی این شهرداری انجام شده است و موجبات سهولت تردد اهالی و رضایت و خشنودی آنها شده است

 

۲۰۱۵۱۱۰۶۰۲۲۶۲۹۲۰۱۵۱۱۰۶۰۲۲۶۳۸۲۰۱۵۱۱۰۶۰۲۲۶۳۰۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۰۵ ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۰۷ ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۰۷ (۱) ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۰۸ ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۰۸ (۱) ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۰۸ (۲) ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۱۰ ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۱۱ ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۱۱۱ (۱) ۲۰۱۵۱۱۰۵۲۲۴۴۲۲