به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان :   به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین امام رضا (ع)  ایستگاه صلواتی  در سطح شهر بستان برای  پذیرایی از عزاداران در درب شهرداری بستان برپا گردیده است۲۰۱۵۱۲۰۹۲۲۲۴۰۸ ۲۰۱۵۱۲۰۹۲۲۲۴۰۸ (۱) ۲۰۱۵۱۲۰۹۲۲۲۴۰۸ (۲) ۲۰۱۵۱۲۰۹۲۲۲۴۰۸ (۳)