به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان :دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان گفت جهت تکمیل خیابان ساحلی کوی عیله عملیات تخریب کشتارگاه قدیمی شهر و زیرسازی و ساحل سازی این خیابان آغاز شد

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان با اعلام این مطلب افزود جهت تکمیل جاده ساحلی و اتصال آن به فلکه انتهای شهر (فلکه خروجی به سمت رمیم) کشتارگاه قدیمی شهر تخریب و زیرسازی و ساحل سازی توسط ماشین آلات واحد موتوری این شهرداری در حال انجام است
شهردار بستان گفت با تکمیل این جاده مشکل دسترسی منطقه کوی عیله و  تردد اهالی به مناطق مجاور برطرف خواهد شد

وی همچنین اظهار داشت در مرحله بعدی این عملیات اجرای پل بر روی کانال فاضلاب واسفالت مسیر و همچنین اطراف فلکه انجام خواهد شد.

۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۱۹۵۸ ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۱۹۵۸ (۱) ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۱۹۵۸ (۲) ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۱۹۵۸ (۳) ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۲۰۰۱ ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۲۰۰۲ ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۲۰۱۸ ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۲۰۱۸ (۱) ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۲۰۱۸ (۲) ۲۰۱۵۱۲۱۱۱۱۲۰۲۲