به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان عملیات بهسازی و زیرسازی خیابانهای مسکن مهر بستان  در حال تکمیل است 

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان در طی بازدید خود از عملیات اجرایی بهسازی خیابانهای منطقه مسکن مهر بستان از آغاز جدول گذاری این خیابانها در آینده نزدیک خبر داد

وی همچنین اظهار داشت که عملیات کف پوش گذاری خیابان های شهر بستان تا جایی که هیچ نقطه از شهر بستان بدون کف پوش و پیاده رو و جود نداشته باشد ادامه پیدا خواهد کرد

IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0110 IMG_0113 IMG_0115 IMG_0117 IMG_0119 IMG_0134 IMG_0137 IMG_0140 IMG_0142 IMG_0143 IMG_0144 IMG_0145