به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان صبح امروز همزمان با سراسر میهن ایران اسلامی مردم ولایت مدار بستان به منظور لبیک گویی به ندای مقام معظم رهبری مبنی بر حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای و در جهت تعیین سرونشت خود در پای صندوق های اخذ رای حاضر شدند

دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان ضمن حضور در شعبه اخذ رای و به صندوق انداختن رای خود از کلیه مردم ولایت مدار شهر بستان جهت حضور هرچه پر شور و گسترده در انتخابات دعوت کرد

IMG_9618 IMG_9620 IMG_9621 IMG_9625 IMG_9627 IMG_9629 IMG_9630 IMG_9637 IMG_9638 IMG_9639 IMG_9642 IMG_9644 IMG_9646 IMG_9648 IMG_9650 IMG_9653 IMG_9654 IMG_9656 IMG_9665 IMG_9667 IMG_9668 IMG_9669 IMG_9670 IMG_9677 IMG_9679 IMG_9680 IMG_9682 IMG_9686 IMG_9690 IMG_9695 IMG_9700 IMG_9703 IMG_9705 IMG_9709 IMG_9710 IMG_9711 IMG_9713 IMG_9720 IMG_9722 IMG_9724 IMG_9727 IMG_9728 IMG_9729 IMG_9732 IMG_9736 IMG_9739 IMG_9744 IMG_9746 IMG_9748 IMG_9749 IMG_9753 IMG_9755 IMG_9756 IMG_9758 IMG_9762 IMG_9763