شهرداری بستان پارکینگ بزرگی جهت پارک ماشین های زاوار اربعین حسینی راهندازی نمود.برای ساخت این پارکینگ بزرگ یک دستگاه لودر و گریدر و کمپرسی جهت تسطیح پارکینگ جهت پارک کردن خودروهای زوار و باز کردن مسیر و سد معبر های ضروری استفاده شده است.

 

IMG_9782

IMG_9781