به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری بستان اولین جلسه کاری شهردارباکارمندان شهرداری درمحل سالن اجتماعات شهرداری بر گزارشد.دکترسیدکریم سعیدی شهرداربستان درسخنان کوتاهی باتبریک سال جدیدوتقدیر و تشکراز زحمات همکاران خود ولزوم خدمت بیشتربه مردم تاکیدکردوافزود:شهرداری برای تامین رفاه وآسایش مردم درسال۹۵برنامه هاوپرژوه های متنوعی رادردستورکارخودقرارداده وان شاءالله این پژوه هادرموعد مقرربه بهره برداری خواهدرسیدودرپایان بانمایش دادن کلیپی ازفعالیتهای ۱۵ماهه کاری جلسه رابه اتمام رسانید IMG_1950 IMG_1948 IMG_1944 IMG_1938