به گزارش روابط عمومی: شهرداربستان بابازسازی ونوسازی تمام دستگاهها و تجهیزات علاوه بر رفع نقص خودروهای اطفاء حریق و امداد و نجات خود ،نگاهی خاص به حفظ،نگهداری و بازسازی خودروهای عملیاتی خویش داشته است و با توجه به شرایط خاص آب و هوائی و کارکرد بالای خودروهای مذکور ماشین آلات سنگین خود را بازدید دوره ای و از آنهائی را که نیاز به ترمیم و نوسازی دارند در جدول زمانبندی خود قرار داده است.
در همین راستا ماه گذشته یک دستگاه خودروی اطفاء حریق سنگین (رنو) را که مشکل پوسیدگی،رنگ آمیزی و…داشته را بازسازی و صافکاری و ترمیم تودوزی،تزئینات داخلی کابین راننده و الصادق بر چسب و کد بصورت کاملا آماده،در اختیارواحد عملیاتی آتش نشانی قرار داده شد.

IMG_2530 IMG_2531 IMG_2537