به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بستان روز پنج شنبه مورخه ۲۳/۰۲/۹۵سرپرست محترم فرمانداری دشت آزادگان مهندس عمید زاده از شهر بستان، بارانداز چذابه و اظهار رضایت از عملکرد شهرداری در زمینه خدمات شهری ، فضای سبز ، عمران شهری وهمچنین ازنظم وترتیب اموربارانداز چذابه

 ۱i32fnjnixpo1mk2xcw6 f13wuhis14xgtxq529f IMG_3072 IMG_3081 kkgdhibu046sdumudf0 wu5xxja5hk9dpennye6c wue06wnm9zf97f055ire zttgdnnunjw287xf3n1y