به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان ،به اتمام عملیات زیرسازی و جدول کاری کوی مسکن مهردر تاریخ۲۳ اردیبهشت  توسط واحد عمرانی زحمتکش

 

IMG_2344 IMG_2377 IMG_2380 IMG_2503 IMG_2514 IMG_3103 IMG_3104