به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:  راه اندازی سیستم رادیویی و بی سیم (اینترنتی)اخذ وجه بصورت الکترونیکی در پارکینگ شهرداری

 

IMG_2279 IMG_2281 IMG_3115 IMG_3116