شهرداری بستان در استقبال از ماه مبارک رمضان در یک اقدام خدا پسندانه اقدام به غباروبی مساجد شهر بستان نمودند
IMG_3412 IMG_3413 IMG_3418 IMG_3420 IMG_3423 IMG_3424 IMG_3429