به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان پاکسازی جوی ها و تنظیف و لایروبی کانال های سطح شهر بستان انجام شد

محمدامین سواعدی سرپرست شهرداری بستان با اعلام این مطلب گفت باهدف حفظ بهداشت محیط و به منظور افزایش بهداشت عمومی معابر و گذرگاهها و با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز  و همچنین  در راستای جلوگیری از شیوع بیماریهای و تجمع حیوانات و حشرات موذی ،لایروبی جوی های روباز  انجام شد. 

عملیات لایروبی جوی های روباز به صورت مستمر و برنامه ریزی شده توسط واحدخدمات شهری انجام شد. 
img_4491 img_4497 img_4513