به مناسبت هفته وحدت و هفته قرآن محفل انس با قرآن باحضورقاری کشوری سیدفوادشوکاوی درمسجدجامع برگزارگردید.

img_7351 img_7354 img_7356 img_7357 img_7358 img_7362 img_7367 img_7373 img_7374