نامه نیوز/ افتادن کنترل حلب به دست نیروهای وفادار به بشار اسد، متحد ایران، تهران را به تاسیس آنچه مخالفان سنی این کشور هلال شیعی می گویند نزدیک تر کرد.
از زمان سقوط صدام حسین در عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی ایران خود را به عنوان بازیگر مهم سیاسی در خاورمیانه معرفی کرد. نیروهای مورد حمایت ایران نقش تعیین کننده ای در عراق و سوریه بازی کردند.
به گزارش تی آر تی ترکیه، حلب پرجمعیت ترین شهر سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی در این کشور بود. در اختیار گرفتن کنترل این شهر نشان دنده قدرت و دستاورد قابل توجه سیاسی از سوی کشورهای قدرتمند مسلمان در طول چند قرن اخیر بوده است.
سقوط صدام حسین در عراق در پی حمله نظامی ائتلاف نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ منجر به بی ثباتی بخش گسترده ای از خاورمیانه شد. از آن زمان، ایران که ۹۳ درصد از جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند خود را به عنوان نیروی تاثیرگذار سیاسی در حال توسعه در خاورمیانه معرفی کرد. با سقوط صدام از قدرت، ایران به صورت تاکتیکی از نیروهای شیعه در عراق برای برای کسب نفوذ در کشوری که بیشترین جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند، حمایت کرد. سقوط صدام همچنین موقعیتی را ایجاد کرد که ایران نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش دهد.
با تشدید درگیری ها در سوریه، نیروهای نظامی شیعه بیشتر و بیشتری وارد بخش های مختلف منطقه شدند و با گروه های نظامی سنی درگیر شدند. از سال ۲۰۱۲، در حدود ۵ هزار نیروی نظامی شیعه به تنهایی در حلب در حال جنگ بودند.
افتادن کنترل حلب به دست نیروهای وفادار به بشار اسد، متحد ایران، تهران را به تاسیس آنچه مخالفان سنی این کشور هلال شیعی می گویند نزدیک تر کرد. موضوعی که ایران آن را برای گسترش نفوذ خود از منطقه مدیترانه تا مرکز آسیا در افغانستان کلیدی می داند.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران ایران مغز متفکر تشکیل نیروی دفاع ملی اسد است نیروی دفاع ملی ائتلافی از نیروهای نظامی از کشورهای مختلف عراق، افغانستان، پاکستان و لبنان برای مبارزه با نیروهای مخالف اسد است.