به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:به مناسبت پنچم دی ماه روزایمنی دربرابرزلزله وکاهش بلایای طبیعی به همین مناسبت برنامه ای باهمکاری مدرسه دبیرستان انقلاب اسلامی برگزارگردید.

img_7693
img_7695 img_7697 img_7702 img_7703 img_7704 img_7705 img_7708