به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان: امسال هم تلاش ما بر حضور پر شور در دهه فجر است .

با ذکر این که جشن های انقلاب جشن ملی ما است که هویت انقلاب ما را شکل داده است اعلام داشت: شهرداری با حمایت های شهردار و شورای اسلامی شهر بستان برنامه های متنوعی در این دهه حضور دارد و فعالیت می کند.

شهرداری در ستاد گرامی داشت دهه فجر عهده دار دبیرستادوهمچنین مسئولیت کمیته فضا سازی و تبلیغات محیطی شهر را دارد.

IMG_7990 IMG_8085 IMG_8100 IMG_8107 IMG_8108 IMG_8109 IMG_8114 IMG_8194 IMG_8210 IMG_8213 photo_2017-01-26_07-16-22 photo_2017-01-26_07-16-24