به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:همزمان بانخستین روزازدهه مبارکه فجرزنگ انقلاب به صورت نمادین باحضورمسئولین بخش وجمعی ازریش سفیدان شهردردبیرستان انقلاب اسلامی نواخته شد.

IMG_8221 IMG_8222 IMG_8225 IMG_8226 IMG_8228 IMG_8229 IMG_8231 IMG_8235 IMG_8240 IMG_8243 IMG_8247 IMG_8249 IMG_8250 IMG_8255 IMG_8263 IMG_8266 IMG_8270 IMG_8287 IMG_8289