به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:امروزصبح هفتدهم بهمن ماه سالجاری به مناسبت دهه فجرواحدآموزش فنی حرفه ای درشهربستان افتتاح گردید که درابتدابخشدارمحترم ضمن خیرمقدم گویی به مدعون وتقدیرازشبکه دامپزشکی شهرستان که ساختمان رادراختیارفنی حرفه ای دادندوتقدیرازشهردارمحترم بستان  واعضای شورای شهرازهمکاری آنهاجهت افتتاح واحدآموزشی ودرادامه برنامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آموزش فنی و حرفه ای خوزستان از افتتاح و بهره برداری ۶۱ طرح و پروژه در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی خبر داد.

IMG_8652 IMG_8658 IMG_8672 IMG_8676 IMG_8677 IMG_8682 IMG_8685 IMG_8686 IMG_8699 IMG_8703 IMG_8705 IMG_8720 IMG_8722 IMG_8728 IMG_8740 IMG_8742 IMG_8743 IMG_8746