مسئول واحد زیبا سازی شهرداری بستان  از رنگ آمیزی جداول ومبلمان شهری  ،گل کاری پارک وبلوارها ،هرس کردن درختان ،دیوارنویسی وطراحی بر روی دیوارهای فرسوده ،ترمیم ورنگ آمیزی فلکه جهاد ،تعویض تابلوی پارک ها ،رنگ آمیزی وشستشوی جداول خبر دادند  و افزود این واحد زیباسازی در نظر دارد در جهت فراهم کردن محیطی سالم و مورد پسند همشهریان عزیز تمام تلاش  و عزم جدی خود را جزم کرده تا در آینده نزدیک با برنامه ریزی بهتر و اجرایی کردن آنها شاهد تحقق اهداف مورد نظر که همانا داشتن یک شهر مورد قبول شهروندان عزیزمان  باشیم

               گزارش تصویری از عملکرد واحد زیباسازی

هرس کردن درختان   

IMG_0008

IMG_0010 IMG_0009

رنگ آمیزی وشستشوی جداول

IMG_0137

ترمیم ورنگ آمیزی فلکه جهاد

IMG_0055 IMG_0074 IMG_0083 IMG_0102 IMG_0104

تعویض تابلوی پارک ها

IMG_0027 IMG_0093

دیوارنویسی وطراحی بر روی دیوارهای فرسوده

IMG_0034 IMG_0058 IMG_0065 IMG_0070

رنگ آمیزی جداول ومبلمان شهری

IMG_0018 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0030 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0064

گل کاری پارک وبلوارها

IMG_0096 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100