به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:گزارشی ازفعالیتهای خدمات شهری دریک هفته که ازجمله لایروبی جوبهای سطح شهر،تمیزکردن زمین های خالی سطح شهرومسکن مهر،جمع آوری نخله های سطح شهروشستشویی معابرسطح شهرازجمله فعالیتهاخدمات شهری که بصورت روزانه انجام می گردد.