به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان : شهرداری بستان در نظر دارد مطابق دستور کمیته زیر ساخت اربعین حسینی پروژه مدیریت و بهره برداری از مجموعه پارکینگ های منطقه مرزی چذابه را از طریق آگهی فراخوان  عمومی مزایده به بخش غیر دولتی واگذار نماید

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردددر صورت علاقمندی جهت شرکت در پروژه با مراجعه به شهرداری بستان به نشانی ذیل نسبت به تهیه اسناد مربوطه در مهلت مقرر  در فراخوان شرکت نماید

عنوان پروژه : مدیریت و بهره برداری از مجموعه پارکینگ های منطقه مرزی چذابه با وسعت تقریبی ۷۰ هکتار 

آدرس : شهرداری بستان

توضیحات :

 1. قیمت برآورد کارشناسی اجاره بها ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل شش میلیارد ریال می باشد
 2. دریافت اسناد فراخوان : کلیه متقاضیان لازم است در ساعات اداری از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ الی ۱۳۹۷/۷/۷ با مراجعه به شهرداری بستان به نشانی شهرداری بستان نسبت به دریافت اسناد فراخوان به واحد حقوقی و قراردادها اقدام نمایند
 3. ضمانتنامه شرکت در فراخوان به وصرت بانکی به شماره حساب ۰۱۰۵۲۹۶۳۲۹۰۰۵سپرده به نفع شهرداری بستان به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط متقاضایان ارائه گردد
 4. زمان بازدید پروژه : متقاضیان می توانند در روزهای  شنبه و دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ و مورخ۱۳۹۷/۷/۲ ساعت ۱۰ صبح با در دست داشتن معرفی نامه رسمی با مراجعه به نشانی کارفرما از پروژه بازدید نمایند
 5. مهلت تکمیل و ارائه اسناد فراخوان متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری  روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ با تکمیل اسناد فراخوان آنرا در پاکت مربوطه قرار داده و به صورت بسته اسناد موصوف را به شهرداری بستان در ازای رسید تحویل نمایند
 6. مبلغ پارک هر خودرو در یک شبانه روز بر اساس مصوبات شورای ترافیک شهرستان دشت آزادگان ۵۰/۰۰۰ ریال می باشد
 7. برنده مزایده می بایست پس از انعقاد قراردادنصف مبلغ قرارداد را نقداً به مشاره حساب ۰۱۰۷۰۹۲۴۹۶۰۰۸ درآمد شهرداری بستان نزد بانک ملی واریز  و مابقی را طی یک ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شهرداری بستان که تا پایان قرارداد معتبر باشدتهیه نماید
 8. موعد بازگشایی اسناد فراخوان در تاریخ ۹۷/۷/۱۷ ساعت ۱۰ صبح کلیه پاکات متقاضیان در محل شهرداری بستان بازگشاییخواهد شد متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه شرکت نمایند
 9. شماره تلفن ۰۶۱۳۶۷۷۲۷۰۱ آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد
 10. متقاضیان می بایست حداقل ۱۲ (دوازده) ماه سابقه مدیریت پارکینگ مکانیزه مورد تایید را ارائه نمایند
 11. متقاضیان دریافت اسناد فراخوان ، تنها اشخاص حقوقی دارای مجوز مدیریت و بهره برداری پارکینگ با تایید شهرداری ها و یا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد
 12. شهرداری بستان در رد یا تایید هر یک از پیشنهادات مختار است

شهرداری بستان