به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری بستان : واحد زیباسازی شهرداری بستان در جهت ارتقای کیفیت معابر و زیبا سازی محیط شهری نسبت به تهیه و نصب المانهای مزین به نام های مقدس خداوند و اهل بیت (ع) در سطح میادین و معابر شهر بستان نموده است

مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان در حاشیه بازدید از نحوه نصب این المانها به اهمیت و تاثیر المانها در بیان هویت شهر و ارتقا کیفیت معابر و زیبا سازی محیط شهری گفت در راستای بیان هویت دینی و ولایت مداری شهر بستان و ایجاد فضایی معنوی این شهرداری اقدام به تهیه و نصب المان هایی ویژه نام های مقدس خداوند و اهل بیت (ع) در سطح میادن و معابر شهر بستان نموده است

عذارمالکی شهردار بستان در ادامه افزود: ساخت و نصب المان، آب نما و سایر امکانات از وظایف شهرداری در جهت زیبا سازی سطح شهر می باشد اما از مردم عزیز هم انتظار داریم تا در  حفظ و نگهداری این وسایل کوشا و با شهرداری همکاری کنند