به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان : مهندس عادل عذارمالکی از رنگ آمیزی سرعت کاه های بلوارها و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهر بستان خبر داد

مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان با اعلام این خبر گفت به منظور زیبا سازی نمای بصری ، محافظت صحیح از سرعت کاههای سطح شهر و افزایش زاویه دید رانندگان با هدف جلوگیری از حوادث رانندگی و آسب دیدن خودروها اقدام به رنگ آمیزی سرعت کاه ها و ایجاد نقوش ترافیکی کرده است