مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان به منظور نظارت مستمر بر فعالیت بهره بردار پارکنیگ خودروهای زوار اربعین حسینی در راستای ارائه خدمات شایسته به زوار ظهر امروز جمعه ۱۲ مهرماه از این پارکینگ بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمات دهی پارکینگ یاد شده به زوار قرار گفت