گزارش تصویری از فعالیت واحد های مختلف شهرداری بستان در زمینه خدمات ، فضای سبز ، موتوری ، تاسیسات ، روابط عمومی جهت اطلاع همشهریان عزیز بستان در زیر تقدیم حضورتان می گردد