شهردار بستان با بیان اینکه بر اساس هزینه مصوب در ستاد مرکزی اربعین به ازای هر شب پارک خودرو از زائران باید ۵ هزار تومان اخذ شود و مبالغ بالاتر از آن قانونی نیست و در صورت گزارش مبنی بر تخلفات ما این امر را پیگیری می‌کنیم.

وی زائران خواست در صورت مشاهده تخلف از سوی پیمانکار بهره بردار پارکینگ چذابه می توانند در تایم اداری با شماره تماس ۰۶۱۳۶۷۷۲۷۰۱ تماس حاصل نمایند