به گزارش روابطعمومی شهرداری بستان : مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان با اعلام این خبر گفت نزدیک به یک هزار نهال درخت شاه پسند ، گل کاغذی ، برهان گلی و ختمی جهت کشت در فضای سبز شهری خریداری شد

وی افزود این نوع درختان با آب و هوای شهر بستان سازگاری دارد و مقاوم به گرما و خشکی است که با توجه به گل دهی و هچنین سبز بودن در طول سال برای بلوارها و میادین و فضای سبز این شهر بسیار مناسب می باشد

مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان با بیان نقش و تاثیر فضای سبز در بهبود محیط زندگی شهروندان خواستار همکاری و تعامل آنها در راستای حفظ و نگهداری از فضای سبز شد