شب گذشته شنبه ۱۸ آبان ماه تنی چند از فعالان فرهنگی مذهبی با مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان دیدار و بحث و گفتگو کردند در این دیدار احمد جابری نصر عضو شورای اسلامی شهر بستان نیز حضور داشتند

مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان در ابتدای این دیدار با اشاره به ظرفیت های فرهنگی هنری جوانان شهر بستان بر لزوم بهره برداری از این ظرفیت ها در استای جلب مشارکت عمومی مردم در عمران و آبادانی شهر و استفاده بهیه از امکانات موجود تاکید کرد

وی با اشاره به حدیث امام علی (ع) “من شاور الرجال شارکها فی عقولها” گفت هدف از برگزاری اینگونه نشست ها مشورت با اقشار مختلف مردم شهر و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها و بکارگیری آن در در مدیریت و خدمات دهی هرچه بهتر به شهروندان عنوان کرد

شهردار بستان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و گسترش آن در میان جامعه فرهنگ را مقدمه آبادانی و عمران هر شهر دانست و خواستار همکاری و تعامل فعالان فرهنگی مذهبی با این شهرداری شد

مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان در این دیدار از آمادگی این شهرداری در جهت همکاری و مساعدت با فعالان فرهنگی در جهت برگزاری مراسمات فرهنگی مذهبی اعلام کرد

در این دیدار فعلان فرهنگی به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه لزوم استفاده از ظرفیت مساجد ، پایگاه های بسیج ، ورزش ، جلب مشارک عمومی مردم ، شعار نویسی ،استفاده از ظرفیت بانوان ، برگزاری نشست های مختلف با شهرندان به ویژه ریش سفیدان و معتمدین در راستای ارتقا و گسترش فرهنگ پرداختند