بیست ویکمین مانور سراسری مقابله با زلزله و ایمنی مدارس همزمان با سراسر کشور با عنوان «مدرسه ایمن ، جامعه تاب‌آور» امروز چهارشنبه ۶ آذر در شهر بستان برگزار شد.

این مانور با همکاری شهرداری و اداره آموزش و پروش بستان و مشارکت ادارات گاز ، برق ، فوریت های پزشکی ، نیروی انتظامی بستان واحد آتش نشانی شهرداری بستان در مدرسه حضرت خدیجه (س) برگزار و آموزش های لازم جهت مقابله و حفظ آمادگی های به دانش آموزان داده شد

در این مراسم شهرداری بستان به هریک از دانش آموزان یک کتاب رنگ آمیزی با مفاهیم و مضامین آموزشی در خصوص لزوم رعایت و همکاری دانش آموزان در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز و دفع درست زباله توزیع کرد