دکتر سید کریم سعیدی  شهردار شهر بستان خبر داد: در ادامه طرح رسیدگی به بوستان های سطح شهر و به منظور حفظ ایمنی و افزایش زیبایی بصری پارک ساحلی منطقه شماریه  اقدام به نصب نرده محافظ در این پارک  نموده است دکتر سید کریم سعیدی  وجود نرده حفاظتی یکی از الزامات برای دریاچه ها و محیط های آبی درون پارک‌هاست که باعث افزایش ایمنی و کاهش صدمات در محیط پارکها خواهد شد. در بررسی های صورت گرفته از پارک ساحلی منطقه شماریه  لزوم وجود نرده حفاظتی  در این پارک از سوی رودخانه کرخه بستان ضرورت می نمود تا هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام گردد.IMG_1633 IMG_1634 IMG_1635