دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان در گفتگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری بستان از احداث  زمین چمن مصنوعی فوتبال در پارک مرکزی شهر بستان خبر داد و افزود: با توجه به لزوم گرایش به ورزش برای داشتن زندگی بهتر و افزایش سلامتی شهروندان و فراهم ساختن زمینه های لازم برای نهادینه کردن ورزش های دسته جمعی بین جوانان و نوجوانان،زمین چمن مصنوعی فوتبال بعنوان بخشی از مجموعه پارک مرکزی به اعتبار بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال  در دست احداث می باشد.

 ۲۰۱۵۰۳۰۵۴۳۸۹ ۲۰۱۵۰۳۰۵۴۳۸۸