آرشیو "زیبا سازی"

نصب المانهای ویژه نام های مقدس خداوند و اهل بیت (ع) در میادین و معابر سطح شهر بستان

نصب المانهای ویژه نام های مقدس خداوند و اهل بیت (ع) در میادین و معابر سطح شهر بستان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری بستان : واحد زیباسازی شهرداری بستان در جهت ارتقای کیفیت معابر و زیبا سازی محیط شهری نسبت به تهیه و نصب المانهای مزین به نام های مقدس خداوند و اهل بیت (ع) در سطح میادین و معابر...

ادامه مطلب ...
نصب چراغ های LEDعمودی طرح پرچم ملی دربلواراصلی خیابان امام(ره)

نصب چراغ های LEDعمودی طرح پرچم ملی دربلواراصلی خیابان امام(ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:درراستای نورپردازی وزیباسازی محیط شهری باطرح پرچم مقدس ایران دربلواراصلی خیابان امام(ره)اقدام به خریدونصب چراغ های LEDکه بانصب این چراغ هاعلاوه برتامین روشنایی این...

ادامه مطلب ...
بازدیدشهرداربستان ازکتابخانه عمومی طریق القدس بستان

بازدیدشهرداربستان ازکتابخانه عمومی طریق القدس بستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:بازدیدشهردارمحترم مهندس فاضل عبیات ازکتابخانه عمومی طریق القدس بستان جهت پیگری مشکلات آنهاودادن قول مساعدت جهت رنگ آمیزی وشعارنویسی دیوارهاونظافت محوطه وهرس کردن...

ادامه مطلب ...
مسئول واحد زیباسازی شهرداری بستان از اقدامات صورت گرفته گزارش می دهد

مسئول واحد زیباسازی شهرداری بستان از اقدامات صورت گرفته گزارش می دهد

مسئول واحد زیبا سازی شهرداری بستان  از رنگ آمیزی جداول ومبلمان شهری  ،گل کاری پارک وبلوارها ،هرس کردن درختان ،دیوارنویسی وطراحی بر روی دیوارهای فرسوده ،ترمیم ورنگ آمیزی فلکه جهاد ،تعویض تابلوی پارک ها ،رنگ آمیزی...

ادامه مطلب ...