راه اندازی سیستم رادیویی و بی سیم (اینترنتی)

راه اندازی سیستم رادیویی و بی سیم (اینترنتی)

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:  راه اندازی سیستم رادیویی و بی سیم (اینترنتی)اخذ وجه بصورت الکترونیکی در پارکینگ شهرداری   ...

ادامه مطلب ...