آرشیو "گالري تصاوير"

شهردار بستان :کار بهسازی و آسفالت چهار خیابان در سطح شهر بستان آغاز شد +گزارش تصویری

شهردار بستان :کار بهسازی و آسفالت چهار خیابان در سطح شهر بستان آغاز شد +گزارش تصویری

به گفته شهردار بستان کار بهسازی و آسفالت چهار خیابان در سطح شهر بستان آغاز شد دکتر سید کریم سعیدی افزود برای بهسازی و آسفالت این خیابانها که ۱۴۰۰ متر مربع مساحت دارند مبلغ ۵ ملیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است...

ادامه مطلب ...